Notar Paula Berger - Procedura apostilarii si legalizarii

Procedura apostilarii si legalizarii actelor notariale

 Notar Paula Berger – Procedura apostilarii si legalizarii actelor notariale

Procedura apostilarii si legalizarii actelor notariale. Incepand cu 26.11.2010, Camerele notarilor publici  au in competenta procedura apostilarii si supralegalizarii actelor notariale, sens in care cei interesati vor depune la secretariatul camerelor o cerere cu privire la actul notarial pentru care se solicita apostilarea/ supralegalizarea. Pentru a fi valabile in strainatate, actele notariale sunt supuse supralegalizarii. ( supralegalizarea /apostilarea, privește atat semnatura notarului cat si a sigiliului acestuia).

Aceste proceduri se îndeplinesc de catre Camera notarilor publici in raza careia se afla biroul

Procedura apostilarii si legalizarii actelor notariale

Procedura apostilarii si legalizarii actelor notariale

notarial care a întocmit actul pentru care se solicita apostilarea / supralegalizarea. Pentru finalizarea procedurii de apostilare / supralegalizare, actul notarial supralegalizat de catre Camera urmeaza sa fie supralegalizat de catre Ministerul Afacerilor Externe si misiunea diplomatica sau oficiul consular din Romania al statului in care actul notarial urmeaza sa fie folosit, partile solicitante fiind obligate sa îndeplineasca aceasta procedura. Birourile notariale nu pot lua in considerare ca fiind valabile actele care emana de la autoritatile altui stat decat daca semnaturile si sigiliile acelor autoritati sunt supralegalizate de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din acest stat ori de catre Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei. In cazul in care prin conventii internationale la care Romania este parte se prevede altfel, se vor aplica acele conventii.

Apostilarea/ supralegalizarea actelor notariale poate fi solicitata de titularul actului sau de catre orice alt detinator al acestuia.Apostilarea /supralegalizarea se aplica direct pe actul original sau pe copia legalizata a acestuia, fie pe o prelungire a acestuia, care va face parte integranta din actul apostilat /supralegalizat. Astfel se pot apostila/supralegaliza traducerile legalizate de catre notarul public sau dupa caz, traducerile efectuate de catre traducatorul / interpretul autorizat, daca semnatura acestuia este pe traducerea respectiva, la traducerile legalizate anexandu-se copii de pe actele originale care au fost traduse, facand parte integranta din actul apostilat/ supralegalizat.

Nu se pot apostila/ supralegaliza decat înscrisurile supuse procedurilor notariale cum sunt: data certa, legalizare de semnatura, copie legalizata etc.In cazul in care se solicita apostilarea/ supralegalizarea unei copii legalizate de catre notarul public, acest lucru este posibil doar daca actul de pe care a fost facuta copia legalizata este un act oficial emis, certificat ori confirmat de catre autoritatile romane ori de catre o alta persoana autorizata de catre acestea.

Procedura apostilarii si legalizarii actelor notariale poate fi refuzata:

  •  in cazul in care actul pentru care se solicita apostilarea este destinat folosirii pe teritoriul unui stat care nu esre parte la Conventia de la Haga sau actul pentru care se solicita supralegalizarea este destinat folosirii pe teritoriul unui star parte la Conventia de la Haga;
  • in cazul in care textul actului nu este lizibil fiind deteriorat;
  • actul este semnat sau completat cu creion;
  • actul contine adaugiri sau corecturi neconfirmate oficial;
  • actul nu e susceptibil de a fi apostilat/ supralegalizat;
  • Camera nu detine specimenele semnaturilor persoanelor semnatare ale actului supus procedurii supralegalizarii /apostilarii;
  • actul nu a fost supus unei proceduri notariale.

Pentru procedura apostilarii si legalizarii actelor notariale, Notar Paula Berger din Oradea va sta la dispozitie.

Share Button