Legalizare documente Notar Oradea

Legalizarea copiilor de pe inscrisuri

Notar oradea – Legalizarea copiilor de pe inscrisuri

Legalizarea copiilor de pe inscrisuri – aspecte generale

  •     Conform art.151 din legea 36/ 1995, republicata, notarul public elibereaza copii legalizate numai de pe inscrisurile originale prezentate de parti, asa cum au fost emise in starea lor initiala, dupa confruntarea copiei cu actul original.
  •   Copiile legalizate de pe inscrisurile originale se intocmesc in baza cererii persoanelor interesate, cerere care cuprinde, numele si prenumele solicitantului, adresa, numarul de exemplare solicitate, aratarea inscrisului a carui legalizare se solicita. Un exemplar din actul legalizat se pastreaza alaturi de cererea depusa de catre solicitant in arhiva biroului notarial care legalizeaza inscrisul.
  • Precizez ca nu se pot elibera copii de pe inscrisurile originale care nu sunt lizibile, ori sunt deteriorare, cuvintele sunt omise, inscrisul prezinta corecturi, stersaturi, adaugiri sau alte particularitati care nu sunt confirmate prin semnatura/ sigiliul organului emitent.

La cererea persoanelor care prezinta vreun drept ori interes legitim, partilor, succesorilor si

Legalizare copii

Legalizare copii

reprezentantilor acestora se  pot elibera copii legalizate de pe actele originale existente, respectiv duplicatul actului care se afla in arhiva biroului notarial, in incheierea de legalizare precizandu-se acest aspect, fotocopierea facandu-se dupa exemplarul din arhiva, cu toate modificarile aduce acestuia pana in momentul solicitarii eliberarii copiei legalizate.In cazul in care se solicita o copie legalizata de pe un inscris intr-o limba straina, acest act va fi tradus in limba romana de catre traducatorul autorizat, iar copia de pe actul original va fi colationata de catre un traducatorul care a efectuat traducerea actului original, eliberandu-se solicitantului copia legalizata in numarul de exemplare dorit, un exemplar al inscrisului original tradus pastrandu-se in arhiva notariala.

Se pot elibera copii legalizate atat de pe un inscris in intregime cat si de pe parti determinate din acesta atata timp cat nu se denatureaza intelesul continutul actului integral existent. In acest sens atat pe copia legalizata cat si pe incheierea de legalizare a acesteia se va mentiona corespunzator.

Copiile certificate/ legalizate, eliberate de catre notarul public din arhivele notariale sunt valabile 6 luni.

Share Button