Contract vanzare cumparare Oradea

Contractul de vanzare cumparare

Notar Oradea – Paula Berger, Contractul de vanzare cumparare

Modul prin care se transmite un bun de la o persoana la alta in schimbul unei sume de bani numita pret, poarte numele de contract vanzare-cumparare, contactul de vanzare cumparare este reglementat in Codul civil in art.1650-1762.
Partile ( vanzatorul si cumparatorul), se prezinta la notar, in nume propriu ori in baza unei procuri speciale, autentificate in acest scop.
Contractul de vanzare cumparare se intocmește de catre notarul public, in baza actelor care atesta proprietatea, a certificatului fiscal, extrasului de carte Funciara pentru Autentificare, obtinut prin intermediul notarului redactor de la Biroul de Carte Funciara a locului unde se afla imobilul, dovada achitarii tuturor utilitatilor, prezentarea adeverintelor, certificatului energetic-dupa caz, actelor de identitate, actele de stare civila, precum si orice alte acte, in functie de bunul care face obiectul vanzarii.

Contractul de vanzare cumparare

Contractul de vanzare cumparare

Onorariul notarial se calculeaza gradual pe transe, in functie de valoarea bunului- obiect al contractului. Daca vanzarea se incheie prin programul Prima Casa onorariul este redus cu 30%. Alaturi de onorariu, notarul incaseaza de la cumparator si taxa pentru cartea Funciara de 0,15% din pret, taxa de transcriere in Cartea Funciara a imobilului cumparat pe numele cumparatorului, suma pe care notarul o vireaza in contul ANCPI conform protocolului de colaborare incheiat. Alaturi de taxele de mai sus, notarul este obligat sa incaseze de la vanzator si impozitul datorat STATULUI pentru transferul imobiliar, suma pe care de asemenea notarul public o vireaza conform protocolului, bugetului de stat. Astfel, daca vanzatorul instraineaza bunul mai devreme de 3 ani, acesta va plati un impozit de 3% din pret. Daca instraineaza bunul dupa 3 ani, va plati un impozit de 2% calculat la pretul de vanzare.Impozitul se datoreaza bugetului de stat atat in cazul in care se transfera proprietatea cat si un dezmembramant al dreptului de proprietate. Finalizarea unui contract se face in maxim 3 zile, dupa obtinerea extrasului de carte Funciara pentru Autentificare de la Cartea Funciara, si prezentarea documentelor justificative in original notarului.

Pentru orice alte informatii profesionale privind contractul de vanzare cumparare, va stau cu drag la dispozitie.

Share Button